פורום מנהלי כספים ראשיים CFO

נגה קינן, יו"ר פורום CFO: "העיכוב במינוי מנהל קבוע לרשות המיסים אינו מקובל על פורום CFO

20/11/2007

"העודפים המשמעותיים בגביית המיסים לעומת התקציב, נובעים מצמיחה כלכלית וברובם נגבים במנגנון קבוע של "טייס אוטומטי". כך, ניכויים מעובדים, רווחי הון מניירות ערך ואחרים, מטשטשים את המשמעות של חוסר השקט השורר ברשות המיסים מאז הצונאמי של לפני שנה. אני קורא לשר האוצר ולכל הנוגעים בדבר, להשלים במהירות האפשרית את הדיון לגבי מבנה רשות המיסים." כך אמר אבי ברגר, שותף מנהל בקסלמן וקסלמן PwC, בכנס היערכות לסוף שנת המס 2007 שנערך אמש על ידי פירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן PwCבשיתוף עם פורום CFO.

לדברי ברגר, "יש הגיון באיחוד מס הכנסה עם מע"מ, כאשר אגף המכס יישאר כיחידה נפרדת. עם זאת, בשלב זה נראה כי הדבר החשוב ביותר הוא הצורך להגיע להחלטה כלשהי. קביעת המבנה ובעלי התפקידים הקבועים, ייצבו את המערכת וימנעו בריחת מוחות טובים שהמערכת פיתחה בשנים האחרונות."

ברגר הוסיף, כי "נפח ההשקעות הישירות בישראל אשר בעבר יצרו מפעלים חדשים ומקומות עבודה נוספים נמצא במגמת ירידה מדאיגה. אנחנו מחויבים להישאר תחרותיים מבחינת האטרקטיביות של מדינת ישראל עבור משקיעי חוץ. אנו מצויים בתחרות קשה מול מדינות רבות ומשטר המס חייב לקחת חלק חשוב בתחרות הזו. את המשמעות של הירידה בהיקף ההשקעות הזרות נראה כאשר הביצועים הכלכליים יהיו פחות טובים."

נגה קינן, יו"ר פורום CFO: "העיכוב במינוי מנהל קבוע לרשות המיסים אינו מקובל על פורום CFO. זה אחד עשר חודשים שאין מנהל קבוע לרשות, והפגיעה במשק מוסתרת על ידי הצמיחה הן בתוצר והן בהיקף הגבוה. שר האוצר התחייב בפני פורום CFOלפעול בטווח זמנים קצר בנושא זה, והפורום קורא לשר לממש התחייבות זו."

לדברי אבי נוימן שותף מיסים בקסלמן וקסלמן PwC"מהפכת ה-IFRSתשפיע על דוחות המס שיגישו חברות החל משנת המס 2008, ובמקרים מסוימים גם קודם לכן. אנו צופים שתי בעיות מרכזיות מול רשויות המס: האחת היא כיצד יתייחסו רשויות המס לשינוי ביתרת הפתיחה של העודפים כתוצאה מאימוץ ה-IFRS, והשנייה היא על בסיס אילו כללים חשבונאיים יוגשו הדוחות - כללי ה-IFRSהחדשים או התקינה הישראלית שהייתה נהוגה בעבר." 

אהוד לוריא, CFOבחברת פלאפון, אמר כי "ראוי שמס הכנסה יאמץ באופן גורף את העקרונות החשבונאיים החדשים אל תוך דיני המס כל עוד אלה אינם סותרים הוראת חוק מפורשת, ולהכריז על כך ללא דיחוי.  בל נשכח שיש חברות שאימצו את ה- IFRSבאימוץ מוקדם כבר בשנת 2006 וצריכות להגיש דוחות למס בימים אלו. אם ישנם נושאים נוספים הדורשים התייחסות ספציפית של המחוקק, עליו לטפל בהם תוך זמן קצר. כל השתהות בהכרזה תביא לריבוי גישות, פרשנויות וחוות דעת שיטילו עומס מיותר על רשויות המס."  

לדברי אוסקר אבו רזק ממחלקת המיסים בקסלמן וקסלמן PwC"ההחלטה של שר האוצר, בר-און, לבטל את חוק התיאומים הינה נבונה בהחלט כיוון שהמס אינו מדע מדויק". עוד הוסיף אבו רזק כי "אין אפשרות להמשיך בלא חקיקה שתגשר בין ה-IFRSלפקודת מס הכנסה".    

לדברי ורד קירשנר, שותפה במחלקת מיסים מקסלמן וקסלמן PwC, "כפי שצוין בדוח הוועדה לטיפול בתכנוני המס האגרסיביים, העובדה כי פעולה או תכנון מס נופלים בגדר הפעולות אשר נכללו בתקנות, אינה הופכת אותם לתכנון מס אגרסיבי או בלתי לגיטימי, אלא רק לתכנון מס או פעולה אשר רשות המיסים מעוניינת לבוחנם". 

גלובס OnLine  גלובס OnLine
עבור לתוכן העמוד