פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
מזרחי טפחות 160

ועדות ותאים

 

ועדת מימון


מטרת הוועדה: מטרות הוועדה הינה לשפר את מערך היחסים שבין החברות למערכת הבנקאית והחוץ בנקאי, לסייע בפיתוחה של המערכת החוץ בנקאית, ולטפח את הידע המקצועי של ה-CFOs בכל הנוגע לתפעולן של מערכות אלו. להיות גוף חונך בנושא תכניות מימון.

 

 

יו"ר: דור קלימן CFO דוד לובינסקי

ועדת המשנה עוסקת שיתוף בידע בתהליכים בנקאיים, פיתוח מוצרים ומכשירים פיננסיים, גיבוש אמנת יחסים  בין החברות לבנקים, בנקאות בינלאומית, ליווי חברות ביציאה ממשבר, הסדרי מימון מול הבנקים, מסגרות אשראי – חוק בנק ישראל, סיוע בהכנת תוכניות עסקיות לקראת הכנת בקשות מימון, Benchmark, שעבודים, העברת מידע ועדכון בנושאי אשראי ויתרות זכות, עמלות בנקים לעסקים, החלפת הלוואות זמן ארוך יקרות בהלוואות זולות מבלי לשלם הוצאות ריבית, עמלת עריכת מסמכים וכו'.

 
 

הוועדה לניהול סיכונים 

יו"ר: עדי שחף CFO מזרחי טפחות
מטרת הוועדה: מטרת הוועדה הינה להביא בפני חברי הפורום עדכונים וחידושים בנושא ניהול סיכונים ומכשירים פיננסים בארץ ובעולם, לבחון את הגישות והתפיסות המקצועיות הקיימות בתחום ניהול סיכונים ואת האפקטיביות של המכשירים הקיימים בשוק ולהציג בפני נותני השירותים הפיננסים, את צרכי השוק.


ועדת IR


יו"ר: דן זיסקינד לשעבר CFO טבע
מטרת הוועדה:
מטרת הוועדה הינה לשפר את מערך היחסים שבין החברות הרשומות למסחר בבורסות חו"ל ובבורסה בתל-אביב, לבין בעלי המניות ומשקיעים פוטנציאליים להעלות את הרמה המקצועית של העוסקים ב-IR תוך קביעת סטנדרטים אתיים. כמו כן, משמשת הועדה כגוף חונך בנושא IR לחברות צעירות.

לדף הבית של הוועדה


תא כלכלנים 


מטרת הוועדה: הוועדה הוקמה במטרה לתת מענה עכשווי לחברות ולגופים אחרים. תחום התקצוב והבקרה התקדם רבות בשנים האחרונות. ייעודה של ועדה זו הינו לקדם את ההכשרה, התקינה ושיתוף הפעולה במגוון רחב של תחומים ובהם לימוד הדדי בנושאים כמו שיטות מתקדמות בתמחור, דגש על היבטים חשבונאיים בדגש על תחרותיות, ניהול ממשקים, יעדים תקציביים ותקינה חשבונאית, שותפות אסטרטגית והשפעה, יצוא, לוגיסטיקה ומכסים, פיתוח אישי – סגירת פערים לתפקיד CFO, שימוש במערכות מידע, עבודה בסביבה גלובלית, עבודה משולבת עם יחידות אחרות בארגון הכספים כמו חשבות וגזברות וגיוס עובדים, הכשרתם ושמירתם בארגון.

 

לאתר איגוד הכלכלנים


תא חברות אחזקה ותאגידים רב-לאומיים 
 

מטרות התא: התא מכוון לכל החברות הישראליות להן פעילות רב לאומית הכוללת חברות בנות (בבעלות מלאה או חלקית) בחו"ל. התא עוסק בקשר בין חברות בת למטה

 
 

איל דשא תא חברות נסחרות בחו"ל

יו"ר: איל דשא CFO טבע
מטרת התא:
מטרת התא הינה ללבן וללמוד יחד נושאים ופתרונות לאתגרים הייחודיים הניצבים בפני החברות הישראליות הנסחרות בחו"ל.

לדף הבית של התא 


תא חברות ממשלתיות

 

 

מטרת התא: מטרת התא הינה לייצג את החברות הממשלתיות אל מול גופי הרגולציה ולאפשר ל-CFOs בחברות הממשלתיות ללמוד אחד מן השני.

 

 

 

  לדף הבית של התא


תא רשתות שיווק וקמעונאות
 

יו"ר התא:

 

לי-אור אשכנזי CFO רנואר

 

מטרת התא: הקמתו של תא רשתות שווק בפורום CFO, נועד לשמש פלטפורמה לטיפול בנושאים משותפים הנוגעים לכל CFO של רשת קמעונאית בארץ. 
 
 
 
 
 
 

   תא חברות זרות רב לאומיות 


 

יו"ר: אלי כרמון CFO מיקרוסופט ישראל

סגני יו"ר:
ורד אלטמן, מיקרוסופט

מיכה הר ציון, מיקרוספט
מטרות התא: מטרת התא הינה לחברות הזרות הגלובליות הפועלות בישראל חשיבות רבה למשק הישראלי. תא מנהלי כספים בחברות זרות גלובליות הוקם במטרה לסייע לחברות אלו בפעולתן בישראל מול גופי הממשל מחד ובמאמצי המנהלים הישראלים להגברת השקעות החברות הזרות בישראל מאידך. בין הנושאים בהם מטפל התא: החוק לעידוד השקעות הון – להשקעות גלובליות, דרישות רשות המיסים מהחברות הגלובליות ושיווק ישראל מול הנהלות החברות בחו"ל.

תא חברות עתירות ידע

 

צ'ק פוינט  CFO יו"ר התא: טל פיין
מטרת התא: תא חברות עתירות ידע מהווה פלטפורמה לשיח מקצועי עבור סמנכלי כספים של חברות עתירות טכנולוגיה, ומאפשר לחברים בו ללבן וללמוד יחד נושאים ופתרונות לאתגרים הייחודיים הניצבים בפני חברות ההייטק בישראל.

 

 לדף הבית של התא   


תא מנהלי מיסים


יו"ר: דורון הרמן - מנהל מיסים, חב' טבע

 

 

לדף הבית של התא   


 

תא תעשייתיות

 

יו"ר התא:

לורי הנובר-טובי, SVP, CFO נטפים

 

 

 

 

לדף הבית של התא   

 

 

 

לוועדות הפועלות מול גורמי ממשל

ועדת השקעות בנכסים נזילים

תא WCFO

תא כלכלנים

ועדת מימון

הוועדה לניהול סיכונים

ועדת IR

תא חברות אחזקה ותאגידים רב לאומיים

תא חברות ממשלתיות

תא רשתות שיווק וקמעונאות

תא חברות זרות רב לאומיות

תא חברות עתירות ידע

וועדת תפקיד ה-CFO 2030

תא תעשייתיות

ועדות הפועלות מול גורמי ממשל

עבור לתוכן העמוד