פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

כניסה לחברים רשומים

  שכחתי סיסמא
קשרי ממשל

פרטי התקשרות

בר כוכבא 23, בני ברק, 5126002

טלפון: 03-5104555

פקס: 03-5170918

mr@cfo-forum.org

 

 

 

קבוצת למידה משותפת לדרגים הבכירים בחברות  מובילת  - לקורסים

רשות ני"ע קבלה את עמדת הפורום כי ההנחיה של הרשות בנוגע לשכר בכירים אינה חלה על דיווח אודות מינוי נושא משרה

לבקשת רגינה אונגר CFO שרם פודים קלנר ויו"ר ועדת הדיווחים בפורום, פנתה היועצת המשפטית של הועדה, עו"ד נירה להב, לרשות ני"ע בבקשה לתת הבהרה בנוגע לחובת הדיווח אודות מינוי נושא משרה בהתאם לתקנה 34(ב) לתקנות ני"ע.
3/03/2007


הרשות קבלה את עמדת הפורום, ואישרה כי ההנחיה אינה חלה על דיווח אודות מינוי נושא משרה בהתאם לתקנה זו, משום שההנחיה אינה יוצרת חובת דיווח חדשה, אלא קובעת את אופן הצגת הפרטים מקום בו קיימת בדין חובת דיווח אודות ההתקשרות עם בכירים בעניין תגמולם. 

מצ"ב הפניה לרשות ני"ע ותשובת הרשות.

שכר בכירים- תשובת רשות ניירות ערך  שכר בכירים- תשובת רשות ניירות ערך
שכר בכירים- מכתבנו לרשות ניירות ערך  שכר בכירים- מכתבנו לרשות ניירות ערך
עבור לתוכן העמוד