פורום מנהלי כספים ראשיים CFO

ארכיון אירועים

 

תאריך האירוע מידע נוסף
מרץ 2009
5/03/2009קורס בנושא: מיסוי בין לאומי – אופטימיזציה בעת משבר סוגיות נבחרות
4/03/2009ארוחת בוקר מועצה באירוח פרטנר
2/03/2009תא חברות ממשלתיות
המפגש ייוחד הפעם לדיון בנושא גיוס אשראי בחברות ממשלתיות לאור המשבר.

הראל בלינדה CFO חברת החשמל יציג את הנפקת אג"ח אחרונה בארה"ב ולאחר מכן יתקיים דיון בנושא בין המשתתפים.

המפגש הינו לחברי פורום בלבד.
פברואר 2009
26/02/2009ישיבת ועדת דיווחים בהשתתפות ד"ר משה ברקת ועו"ד שוני אלבק מהרשות לני"ע
19/02/2009ישיבת ועדת מימון בהשתתפות רוני חזקיהו - המפקח על הבנקים
5/02/2009מפגש מועצה בבנק הפועלים
ינואר 2009
26/01/2009ישיבת ועדת דיווחים בהשתתפות ד"ר משה ברקת, מנהל מחלקת התאגידים ברשות לני"ע
25/01/2009מפגש פורום: התמודדות החברות עם המשבר – ניהול סיכונים פיננסיים
11/01/2009מפגש התייעצות CFOs בחברות היי-טק
1/01/2009מפגש מועצה עם בלינקוב, ראש אגף תקציבים באוצר
דצמבר 2008
24/12/2008ישיבת ועדת דיווחים
21/12/2008ישיבה II - תא מנהלי תקצוב ובקרה
8/12/2008מפגש פורום בנושא B2B
3/12/2008ישיבת תא חברות ממשלתיות
1/12/2008מפגש CFOs בחברות שהנפיקו אג"ח קונצרני
נובמבר 2008
25/11/2008מפגש בבנק הפועלים בנושא: מגמות במגזר הקמעונאי לאור המשבר
19/11/2008ישיבת תא חברות זרות רב לאומיות בנושא חוק הגנת השכר
18/11/2008כנס סוף שנת המס בשת"פ PWC
3/11/2008ישיבת ועדת דיווחי חברות וקשר עם רשות ני"ע בהשתתפות ד"ר משה ברקת, מנהל מחלקת תאגידים רשות ני"ע
נושאים לדיון:
- אי תלות המבקר (מצורפת תגובת הפורום להבהרה המשפטית להנחיה)
- הנחיית תזרים מזומנים (מצורפת ההנחיה)
- שונות
אוקטובר 2008
30/10/2008מפגש מועצה בנמל אשדוד עם יהודה נסרדישי
6/10/2008ישיבת המשך עם חיים פרננדס, ראש תחום ראש תחום תעשיה ומסחר באגף תקציבים במשרד האוצר בנושא התוכנית הממשלתית לעידוד השקעות הון
ספטמבר 2008
16/09/2008כנס CFO BestPractice 2008
10/09/2008תא מנהלי תקצוב ובקרה - ישיבה ראשונה
1/09/2008ישיבת מועצה בנושא תקני ניהול ל-CFOs
אוגוסט 2008
25/08/2008תא ציי רכב - ישיבה ראשונה - שימו לב המועד שונה
17/08/2008ישיבה עם חיים פרננדס, אגף תקציבים בנושא תוכנית מעודכנת לעידוד השקעות הון
בטרם אישור הממשלה את הצעת התכנית המעודכנת לחוק לעידוד השקעות הון (מצ"ב), נתבקשנו ע"י אגף תקציבים לקיים ישיבה עימם ע"מ לתת את התייחסותנו והערותינו לתוכנית. בשל השינויים הפוליטיים הצפויים בממשלה, מעונין אגף תקציבים לאשר את התוכנית המעודכנת בהקדם.
14/08/2008ישיבת פורום בנושא המאבק בחשבוניות הפיקטיביות
יולי 2008
23/07/2008ישיבת ניהול סיכונים
חידושים וסוגיות נבחרות
16/07/2008ישיבת תא רשתות שיווק (קמעונאות)
14/07/2008ישיבת פורום בנושא דיווחי חברות וקשר עם רשות ני"ע
עבור לתוכן העמוד