פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

קורס בנושא: הערכות שווי בעידן ה-IFRS - סוגיות נבחרות

 

עקב ביקוש חברי הפורום אנו פותחים קורס ייחודי בנושא:  

 

קורס הערכות שווי בעידן ה-IFRS– סוגיות נבחרות

הקורס יתמקד הנושא הערכות השווי תוך התייחסות לנושאים עקרוניים ובעיות מעשיות, סוגיות ניהול אופייניות וכיצד ראוי לטפל בהן מהיבט ה- CFO.

לא סוד הוא שלהערכות השווי השפעה מהותית על המאזן ועל תמונת החברה והן אשר יוצרות קושי ואתגר ניהולי שלא ידענו בעבר. שינויי ערך הנכסים לא רק שמשנה את  הדוחות באופן מהותי אלא גם מחייב התייחסות מקצועית הדוקה ובזמן רלוונטי. על מנת להקל על ה-CFOs  בקורס, ייערך מיפוי של הערכות שווי נבחרות לנכסי החברה למיניהם כולל הערכות שווי לחברות. בנוסף, במהלך הקורס נדגים מכשירים ממוחשבים לביצוע הערכות שווי.

 

הקורס בנוי ספציפית ל- CFOs ובכירים באגף הכספים, הן בבחירת המרצים והן מבחינת הנושאים:

 

כך למשל:

רו"ח משה פרץ שותף קסלמן וקסלמן PwC, ידבר על השפעות שכיחות של הערכות שווי הוגן ובחינה של ירידות ערך

רו"ח בני ספירשטיין שותף קסלמן וקסלמן PwC, ידבר על השינוי החשבונאי בערכי נכסים פיננסיים ולא פיננסיים

רו"ח גיל מור שותף קסלמן וקסלמן PwC, ידבר על מודלים להערכות שווי

רו"ח יורם זולנץ מנהל פתרונות פיננסיים אורקל ידבר על תכנון אסטרטגי והערכות שווי לתכנון, מדידה וניתוח של ביצועי הארגון

 

נושאים מקצועיים נוספים:

ü      נקודות תורפה בהערכות שווי

ü      ניתוחי סבירות ורגישויות

ü      מודלים להערכת שווי של מכשירים פיננסיים

ü      היבטים חשבונאיים- קביעת המחויבות האקטוארית להטבות לעובד לפי תקני ה-IFRS

ü       השלכות המשבר בשוקי ההון על מדידה וגילוי בגין הערכות שווי וירידות ערך נכסים

ü       מודלים להערכת שווי לפי תקני ה- IFRS

ü       חשבונאות הערכת שווי וירידת ערך של מכשירים פיננסיים לפי תקני ה-IFRS

ועוד...

 

הקורס יתקיים בימי רביעי, החל מ-15ביולי, בין השעות: 16:00-20:00, למשך ארבעה מפגשים, במשרדי קסלמן וקסלמן, PwCישראל, רחוב המרד  25, תל אביב. קומה 21.   

 

מצ"ב תוכנית מפורטת של הקורס וטופס הרשמה.

 

נשמח להרשמתך.

 

 

בברכה,

 

עופר לביא,

מנכ"ל מרכז ההשתלמויות

פורום CFO

טל' 03-5104555

פקס 03-5170918

נייד 054-4942171

 תודות הפורום לנותני החסות לקורס זה:

   


תאריך 15/07/2009 15:30 - 5/08/2009 20:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד