פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת ועדת המשנה למיסוי בינ"ל

לאחרונה,פרסם הממשל האמריקאי קווים לתוכניתו לביצוע רפורמה במיסוי האמריקאי הפדראלי הבינלאומי. 

תוכנית זאת תשפיע בעיקר על חברות בנות של חברות אמריקאיות

להלן עיקרי שינויי החקיקה המוצעים:

·    צמצום משמעותי של הזכות לעשות שימוש בתקנות ה- Check-the-Boxהמאפשרות להתייחס לחברה כשותפות או כישות שקופה.

·    הטלת מגבלות חדשות על ניכוי הוצאות בגין השקעות חוץ.

·     הקשחת הכללים הנוגעים לזיכוי מס אמריקאי בגין תשלום מסים זרים כנגד החבות במס אמריקאי.

·   הקשחת חובות הדיווח וניכוי מס במקור וסנקציות החלות על מוסדות כספיים זרים, לרבות QualifiedIntermediaries, ועל משקיעים המחזיקים בחשבונות במדינות המהוות מקלטי מס.

 על מנת להיכנס לעומקם של דברים זומנה ישיבה זו.

 

להלן סדר היום לישיבה:

 

  • 17:15-17:30 - התכנסות
  • 17:30-17:45 -יוסי טנא CFO אורמת ויו"ר ועדת המשנה למיסוי בינ"ל בפורום CFO - דברי פתיחה ורקע
  • 17:45-18:15 -שרון שולמן, שותף E&Y ויועץ מקצועי לועדה - מצגת בעניין הרפורמה
  • 18:15-18:30 - יובל ינאי CFO גיוון אימג'ינג - case study
  • 18:30-19:00 - דיון

 


תאריך 23/07/2009 17:30 19:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד