פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

מפגש ראשון של תא חברות החזקה ותאגידים ישראליים רב לאומיים

תא חברות אחזקה ותאגידים רב לאומיים ישראליים נועד לתת פלטפורמה לשיח מקצועי עבור CFOs של חברות "מורכבות" אשר יש להן מספר חברות בנות בישראל או בחו"ל, או אשר פעילות בהיקף נרחב בחו"ל. ה- CFOsבחברות אלה מתמודדים עם סוגיות מקצועיות, עסקיות ורגלוטריות ייחודיות אשר בהן תתמקד פעילות התא.


 בין הנושאים בהם יעסוק התא:

1.      הסיבות לכך שחברות אחזקה נסחרות בדרך כלל בשווי הנמוך מן החברות המוחזקות על ידה.

2.      אחריות וסמכות המטה מול החברות וניהול חברות הבת (המוחזקות).

3.      המבנה אפקטיבי של מטה הנתון להשפעת הפריסה הגיאוגרפית , הענף או גורמים אחרים.

4.      התחומים בהם המטה תורם ערך מוסף לחברות (כגון: גיוס מימון והון, אסטרטגיה ומדיניות, קוד ארגוני, יעדים, תקציב ובקרה, רכישות וכד').

5.      מהן הציפיות של החברות המוחזקות מן המטה וכיצד המטה יכול להביא לצמיחה ועידוד יזמות וחדשנות.

6.      תפקיד ה-CFO במטה מול החברות ומול גופי המטה האחרים.

7.      דיון על מדידת האפקטיביות של המטה.

 

המפגש הראשון יעסוק בבנית תוכנית עבודה שנתית עבור התא ורעיונות לדוברים ופעילויות.


תאריך 7/04/2010 17:30 19:30
הדפס
עבור לתוכן העמוד