פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ארוחת בוקר מועצה עם מנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן

לו"ז מעודכן:

08:30-09:00- התכנסות ומזנון ארוחת הבוקר
09:00-09:15- דברי פתיחה
                        מר יאיר סרוסי, יו"ר דירקטוריון בנה"פ
                        מר ציון קינן, מנכ"ל בנה"פ
                        מר שמעון גל, משנה למנכ"ל וממונה על החטיבה העסקית, בנה"פ
                        מר רן עוז, משנה למנכ"ל וממונה על החטיבה הפיננסית,CFO, בנה"פ
09:15-10:00- ישראל והשווקים הגלובליים 2010
                       פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנה"פ
10:00-10:30- דיון

תאריך 24/05/2010 09:00 12:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד