פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת ועדת דיווחים בנושא סיכוני חשיפה ושיפוי של נושאי משרה בכלל וה-CFOs בפרט


תאריך 11/08/2010 09:00 11:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד