פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת ועדת דיווחים: אכיפה מנהלית והשלכותיה, בהשתתפות עו"ד דוד חודק

ישיבת הועדה, בראשות יו"ר הועדה, דגנית פלטי CFO גרנית הכרמל, תתקיים ביום ראשון 29 במרץ בשעות 16:00-18:30.

 

בישיבה ידונו הנושאים הבאים: 

·          טיוטת הנחיות הרשות בנושא ממשל תאגידי

·          אכיפה מנהלית והשלכותיה על מנהלים בחברה – עו"ד דוד חודק

·          דוח סולו

·          פרויקט שיפור הדוחות - לו"ז ומתכונת

·          מהותיות לעניין עדכון דוחות

·          ISOX

·          עדכון שוטף

 

למפגשי הפורום מוזמנים חברים בלבד

 


תאריך 29/03/2011 16:00 18:30
הדפס
עבור לתוכן העמוד