פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת תא חברות זרות רב לאומיות

הישיבה תעסוק בהשלכות ובצדדים היישומיים של החקיקה החדשה בנושא עובדי קבלן, וההסכם שנחתם בין ההסתדרות לבין  לשכת התאום של הארגונים הכלכליים.

הישיבה תהיה בדגש על החשיפה  של חברות זרות רב לאומיות, היבטים שונים של העמידה בדרישות החוק החדש ודיון בנושא השוואת תנאים.

* נדרשת הרשמה מוקדמת במייל mr@cfo-forum.org


תאריך 28/03/2012 09:00 11:30
הדפס
עבור לתוכן העמוד