פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ניהול סיכונים

מפגש סגור לחברי פורום CFO

 

מנחה: דב פלדמן  CFO כתר פלסטיק

08:30-09:15      התכנסות וקפה של בוקר

09:15-09:20      דברי פתיחה

09:20-09:50      מסע בשדה מוקשים - סיכונים בניהול   
                           עו"ד אלי זהר,יו"ר גולדפרב זליגמן ושות'

09:50-10:20     סיכונים וסיכויים מאקרו כלליים-
   פרופ' צביקה אקשטיין, ראש ביה"ס לכלכלה, המרכז הבינתחומי, הרצליה

10:20-10:50     תפיסת העולם של סיכונים פיננסים בכלל וסיכוני מטבע בפרט  
 ד"ר עופר בורובסקי CFO JOINT פלסאון                                                      

 10:50-11:20     הפסקה

11:20-11:50     הפרקטיקה של ניהול סיכונים-
   רו"ח אריאל הורוביץ, שותף ניהול סיכונים, ארנסט אנד יאנג ישראל

11:50-12:20     הפסיכולוגיה של ניהול סיכונים-
                          אלה אלקלעי, סמנכ"ל פיתוח עסקי, אי.בי.אי.

12:20-12:50     סייבר - סיכונים מהעולם החדש
                     
     ירון בלכמן, דירקטור, מוביל תחום סייבר ואבטחת מידע PWC Israel                       

12:50-13:20     דיון וסיכום    

13:20                ארוחת צהרים

                    

להרשמה: 03-5104555

mr@cfo-forum.org

 


תאריך 13/02/2013
הדפס
עבור לתוכן העמוד