פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

מפגש ייחודי בנושא: הערכה מחדש של הרכוש הקבוע בשווי הוגן והשפעתה על התוצאות העיסקיות

מפגש בביצוע שותף אסטרטגי בפורום:BDO זיו האפט בנושא:"הערכה מחדש של הרכוש הקבוע בשווי הוגן  והשפעתה על התוצאות העסקיות",במפגש יוצגו אפשרויות לביצוע הערכה כלכלית לשוויו ההוגן של הרכוש הקבוע, והפחתת שווי הרכוש, במועד המעבר לדיווח לפי התקינה הבינלאומית אשרשונה מהוראות תקן 15 המוכר כיום.  

בשנת המעבר לתקינה הבינ"ל ניתן לבצע הפחתה חד פעמית בעלות הרכוש הקבוע, מול יצירת "קרן הערכה מחדש" (מחוץ לדוח רווח והפסד), ההפחתה תביא להצגת רווחיות גבוהה יותר בשנים הבאות, ללא פגיעה בתוצאות הכספיות.

במפגש ירצה מר Dan Zollar, שותף מנהל וסגן נשיא בחטיבת Industrial Valuation Group, בחברת American Appraisal, אשר יציג את הניסיון הנצבר בביצוע מאות הערכות שווי לרכוש קבוע בארה"ב  ובשווקים הגלובליים, כמו גם את האפשרויות שנוצרו לחברות ישראליות בתחום, וכן מר פיני שמואלי ניסן, שותף בכיר בחברת הייעוץ BDO Consulting Group.

המפגש יערך ביום רביעי, 28 בפברואר 2007, במשרדי BDO  זיו האפט, דרך מנחם בגין 48, קומה 13 תל אביב, בין השעות: 16:00 -19:00.

ההרשמה במייל חוזר או בטלפון: 03-6380152.

 


תאריך 28/02/2007 16:00 19:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד