פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

קורס Due Diligence - מחזור שלישי


 להרשמה באמצעות מייל

 להורדת טופס הרשמה - את טופס ההרשמה יש להעביר לפקס מספר: 03-5170918

הנושאים בהם יתמקד הקורס (סוגיות נבחרות)

מחיר תאריך ומיקום

 לנותני החסות לקורס זה


שמענו אומרים
"הכל כבר נקבע מראש,בשביל מה צריך DD כל כך מפורט...",  
"לוקחים קבלן משנה שיעשה את העבודה ונגמר...", 
"ממילא מודיעים לי על ההחלטה ברגע האחרון ואז איך אפשר לצפות ל-DD משמעותי...", 
"אין בעיה לוקחים רשימת תיוג ובודקים”,  "נתרכז בעיקר ונשלים תוך כדי תנועה"
 ועוד ועוד סיבות "מקילות".

למה חשוב לי להשתתף
à גם הצורך העסקי וגם הרגולטיבי – מחייבים הובלה פרואקטיבית ועבודה יסודית של סמנכ"ל הכספים - היום יותר מבעבר.
à גם אם נקבע מראש- תנאי העסקה- ממצאי הבדיקה הנאותהחשובים הן למו"מ, לעסקה עצמה והן לניהול הסיכונים (שבאחריות ה-CFO)
à קבלן משנה טוב ככל שיהיה לא ינהל את החברה ביום שאחרי
à
גם ברגע האחרון ניתן וחובה לעשות הרבה...
à רשימת תיוג מוכנה מראש לא מתאימה ל בדיקת נאותות - ספציפית
à נתרכז בעיקר- אפשר אחרי שבודקים מה עיקר ומה לא...

אין תחליף לתכנון וניהול נכון באילוצים נתונים (שתמיד ישנם).
מבול הוועדות והתקנות הביא עדכונים רבים.
מעבר לצורך להיות ליד הגה הניהול של החברה חלה על ה-CFO חובה ישירה ואישית של ניהול הסיכונים בחברה.
"טוב, אז 'מחר' יש לך DD בחברה היעד. האם את/ה יכול/ה ומוכן/ה?"
קרה לך? אם לא, קרוב לוודאי שיקרה...
במסגרת הקורס נבחן- כיצד מתמודדים עם אילוצי זמן חריפים תוך ביצוע DD נכון שמוסיף לעסקה ולניהול?

ראוי להדגיש שאין, או לא צריכה להיות, בדיקה נאותות אחת דומה לשנייה. לא רק שDD-איננה רשימת תיוג יבשה אותה מוציאים מהמגירה ומבצעים, אלא שביצוע מקצועי ונכון של DD צריך להיות מתוכנן בקפידה, ממוקד, מתועדף נכון, מותאם למקרה הספציפי ועומד בלחצים ואילוצי זמן קשים .

מבול הוועדות והחידושים העוקבים ןהתקנות שבאות בעקבותיהם - אינו נפסק: SOX, ברנע, גושן, בכר (אריאב בדרך) גלאי, תקינה בין לאומית (IFRS) ועוד היד נטויה...כל אלה מחייבים הבנה מקצועית, יישום בחינה וניתוח נכונים במהלך ה-DD.

בדרך כלל ניתנת רק הזדמנות אחת לעשות את התהליך מול חברת היעד ורצוי לעשות אותו נכון!

ה-CFO והובלת התהליך
במקרים רבים ה-CFO מוביל/ה את תהליך ה-DD בכל ההיבטים, ובכלל זה פיקוח וניתוח השלכות של היבטים לא פיננסיים. מכאן הצורך לתכנן בקפידה את כל שלבי ה-DD כדי שיקיף את כל הנושאים המהותיים, לאתר סיכונים וסיכויים ולהמליץ על דרכי פעולה.ראיה כוללת ויכולת הערכת חברה מחייבים פיתוח כושר לחקור ולהבין תחומים שאינם בהכרח תחומי הליבה הפיננסיים. גם כאשר ה-CFO לא מוביל\ה את קבוצת ה-DD, חובה על ה-CFO להכיר התהליך היטב להיות שותף לתכנון ולהובלה, ולו רק בשל העובדה שהמרכיב הפיננסי ונגזרותיו, הינו דומיננטי בעת ביצוע DDוישם לו השקה לתחומים רבים. הדבר נכון הן למועד ביצוע הבדיקה, והן ב-" ימים שאחרי..." . עבודת DD נכונה - תחזק את החברה תוסיף לניהול אפקטיבי–מחד, ותקטין הסיכוי להפתעות ונזקים ולעיתים אף כישלונות-מאידך!

אודות הקורס
ביצוע נכון של Due diligence בסביבות עסקיות שונות בעולם דורש מיומנות מקצועית מהמעלה הראשונה משולבת בגישה ותחושה עיסקיית נכונה. הקורס עוסק בתכנון ובנית ה-DD התואם לאסטרטגית החברה ומטרותיה, חושף את ה-CFO לשיקולים מקדימים חיוניים לבניה תהליך נכון ויעיל, בונה מתודולוגיה של איסוף ואיתור נתונים, עוסק ביעילות הבדיקה תוך התחשבות בהבדלי תרבות, מיצוי הסינרגיה, טיפול במרכיב האנושי ואילוצי זמן. הקורס מטפל באופן גיבוש הממצאים ומתן ההמלצה לניהול הבדיקה והטיפול בחברת המטרה ב-"יום שאחרי" תוך אופטימיזציה של המרכיבים הפיננסיים/תפעוליים באילוצי זמן.

הנושאים בהם יתמקד הקורס (סוגיות נבחרות):
à תכנון DD– כיצד מתכננים את התהליך: תכנון מלא, חלקי, ממוקד מול גישה אינטואיטיבית.
à הצוות הבודק- מי מנהל, הרכב הצוותים ושיטת עבודה.
à שיקולים בעת תכנון מהלך DDכדי להביא לאופטימיזציה.
à תכנון ובניית נושאי הבדיקה.
à ביצוע DD– מוביל וצוותים, מה בודקים וכיצד? כיצד מאתרים נושאים מהותיים כולל המרכיב האנושי, איתור מכפילי ערך ניהול וזרימת המידע, אירגונו ( רשימות check listדינמיות) וזמינותו במבנה נכון. מרכיבי הבדיקה : פיננסי, חשבונאי, מס,HR, IP, טכנולוגי, משפטי, תרבותי ועוד.
à חשבונאות, מס ומשפט, IP, טכנולוגיה וכו' – ניתוח סוגיות נבחרות.
à סינרגיה – כיצד בודקים נכון ומביאים לאופטימיזציה על פני זמן. ניצול בדיקת הנאותות לבניית תשתית לסינרגיה וניהול ביום שאחרי.
à ניתוח סיבות להצלחה וכישלון – ניתוח ונקודות מפתח.
à חתמים ואנליסטים.
à מערך ההסכמים והמסמכים.
à הערכות שווי- תיאור וניתוח שיטות והטיפול בהערכת שווי מותנה ביצועים.
à סקר סיכונים- ניתוח ומשמעות
à המסמך המסכם והמלצות

סגל המרצים
הקורס הינו ברמה הגבוהה ביותר, ניתן על ידי מרצים מובילים במשק עם נסיון מעשי עשיר (מצ"ב תכנית מצורפת) . הקורסמתוכנן בראיה יישומית ובמגמה לתת ערך מוסף ל-CFO.חומר ההרצאות מחולק למשתתפים ובנוי כך שישמש ככלי עבודה מעשי לקראת ה-DDהבא.

הקורס מיועד ל-CFOs והכפופים לו\ה (חשבים\ות , גזברים/ות וכד'), נשמח לראותך או את נציגך בין המשתתפים.

 מחיר תאריך ומיקום
הקורס יתקיים בימי רביעי, החל 27 לפברואר, בין השעות: 16:00-20:00, למשך ארבעה מפגשים במשרדי BDO זיו האפט רחוב מנחם בגין 48 בניין בית אמות הביטוח, קומה 13 בניין B, תל-אביב. מחיר ההשתתפות בקורס: 2,800 ₪ בתוספת מע"מ.
לחברי פורום תינתן 35% הנחה.
ללקוחות BDO תינתן הנחה של 10%.
לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה-CFOsחברי פורום,תינתן הנחה בסך 20%.


 תודות הפורום לנותן החסות:

 


תאריך 27/02/2008 16:00 20:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד