פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת ועדת מימון מו"פ

 

נושאים לדיון:

1.      הוצאת ידע מחוץ לישראל                                                                         

חוק המו"פ אינו כולל הגדרה מפורשת למונח "העברת ידע מחוץ לישראל". החוק מפרט מספר מקרים בהם ידע שנתמך באמצעות המדען הראשי נמכר לגורם מחוץ למדינת ישראל ולגביהם רשאית וועדת המחקר לאשר את העברת הידע .  תהליך הגלובליזציה שמתרחש בשוק העולמי מחייב חברות ישראליות לפתח חלק מהמוצרים בחו"ל או לבצע QA/תחזוקה של המוצרים בחו"ל .להלן מספר מקרים שלגביהם נדרשת הבהרה מלשכת המדען הראשי האם הם בגדר של העברת ידע. ע"פ הניסוח של החוק לא ניתן לדעת בוודאות האם המקרים שלהלן נגועים בהעברת ידע (להזכירכם העברת ידע שלא באישור  וועדת המחקר הינה עבירה פלילית ) :

à        המשך פתוח מוצר  שנתמך ע"י המדע"ר באמצעות חברה בת בחו"ל לצורך השלמת פיתוח המוצר. כל ה-IPR כולל הידע שנצבר בחו"ל שייכים לחברה הישראלית. 

à        בצוע QA או Maintenance למוצר שפותח בארץ בתמיכת המדע"ר ע"י חברה בת בחו"ל תוך אפשרות להשתמש ב- source codesשפותח בתמיכת המדען.

à        Cost Reduction של מוצר בשיטת Cost +   הוזלת עלות מוצר שנתמך ע"י המדען באמצעות חברה קבלנית בחו"ל. לצורך התכנון מחדש של המוצר החברה הקבלנית תקבל ידע מסוים לצורך בצוע התכנון מחדש של המוצר כגון: שרטוטים, תכנון כרטיסים וכדומה. ה-IPR  יישאר כולו בבעלות החברה הישראלית.

à        תחזוקת מוצר – האם העברת source code לחו"ל לצורך תחזוקה של המוצר הינה העברת ידע.

2.      קול קורא – לאחרונה פורסמו קולות קוראים שעניינם שת"פ עם חברות רב לאומיות, חברות כגון : Lucent-Alcatel מתחרות קשות של חברות ישראליות. האם השת"פ שמקדם המדען הראשי יועיל או יפגע בתעשייה הישראלית?

3.      תקציב המדען הראשי – יש לדרוש ממשרד האוצר מעבר לתקציב רב שנתי שיאפשר לתעשייה בארץ תכנון ארוך טווח.

4.      שינויים בתקנות התמלוגים – מעת לעת משתנות תקנות התמלוגים כאשר השינויים משנים את הכדאיות הכלכלית של פרויקטים שכאשר נלקח המענק לראשונה השינויים עדיין לא היו בתוקף .

5.      שיעורי תמלוגים גבוהים לחברות הגדולות.


תאריך 5/05/2008 17:00 19:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד