פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת תא חברות זרות רב לאומיות בנושא חוק הגנת השכר

תא FMNC בפורום CFO מארח את כלל חברי הפורום לדיון בנושא:

החלטת הכנסת מיום 24.6.08 לתיקון חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 ולהשלכותיה עלינו כמעסיקים, כעובדים וכחשבונאים.

מטרת המפגש - גיבוש עמדת הפורום  והתווית תכנית פעולה משותפת להתמודדות עם האתגרים הנובעים מן השינוי בחוק.

מטרת התיקון, בהתאם לדברי הכנסת, היא להגביר את ההגנה על העובד תוך הרחבת חובות המעביד. התיקון לחוק עוסק בעיקרו בחובת המעביד להוציא  תלושי שכר שיכילו את מלוא הפרטים הנדרשים על מנת שתלוש השכר יהיה ברור, בהיר וקריא לכל, ובמילותיה של ח"כ יחימוביץ: "תלוש שכר ברור ומפורט שכתוב בעברית ולא בסינית".

כמו כן, מרחיב התיקון את חובתו של המעביד לבצע רישום שוטף ומדויק בפנקס שכר/שעות עבודה, ובאמצעים שיבטיחו את מהימנות המידע.

בנוסף, נקבע בתיקון היפוך נטל הראיה בעת התדיינות משפטית, כך שנטל הראיה יוטל על המעביד.
מועד כניסת התיקונים המפורטים לעיל לתוקף, הינו שישה חודשים מה-1 בחודש שלאחר יום פרסומו של התיקון ברשומות, וזאת לגבי השכר שישולם ממועד זה ואילך.

 


תאריך 19/11/2008 17:00 19:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד