פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

סקר פורום CFO בנושא כיסויי ביטוח

במקרים רבים טעות בעריכת הביטוח לא תתגלה עד יום פקודה, שאז כבר יהיה מאוחר לתקנה. אנו סבורים כי תוצאות סקר כיסויי הביטוח המקיף (אך הקצר) להלן, מאפשר לכולנו ללמוד זה מזה על אסטרטגיית והרכב מערך הביטוחים בחברות השונות.
21/04/2011
לתוצאות סקר ביטוח המלא  לתוצאות סקר ביטוח המלא
למצגת תוצאות סקר הביטוח  למצגת תוצאות סקר הביטוח
עבור לתוכן העמוד