פורום מנהלי כספים ראשיים CFO

הצטרפות

מצ"ב טופס הצטרפות עבור פורום CFO, החברות בפורום הינה של אדם בתפקיד ולא ניתנת להעברה.


לפורום מוזמנים להצטרף CFOs העונים על קריטריוני הקבלה המפורטים להלן:
חברי מועצה: CFOs בחברות בעלות מחזור העולה על 200 מיליון $.
חברי פורום: CFOs בחברות שמחזורן השנתי נע בין 40 ל- 200 מיליון $, סגניהם של חברי המועצה ו-CFOs בחברות הנסחרות.
תא חברות בצמיחה מהירה: סמנכ"לי כספים המכהנים במשרה מלאה בחברות הי-טק בעלות שיעור צמיחה גבוה.
חברים במעמד מיוחד: המנהלים הבכירים של השותפים האסטרטגיים בפורום.

 

דמי השתתפות שנתיים החלים בגין הזמנה להשתתפות בפעילות הפורום וקבלת

חומרים במייל ו/או בכל דרך אחרת.

את הטופס יש לשלוח למייל - sec@cfo-forum.org


עבור לתוכן העמוד