CFO | המפגש השנתי 2020

לאסטרטגיה ולפיתוח עסקי 3 ופתאום – ברבור שחור. סגרנו את משרד הפורום ועברנו 15.3- כמו ברוב החברות, ב לעבוד מהבית, לא בטוחים מה ילד יום. איזה ערך יוכל הפורום להביא לחברים, מה יהיה מצב המדינה, המשק החברות בהן מכהנים החברים. התחושה הייתה קשה. הכל נגמר. אךלא. ההיפךהואמהשקרה. הצורךשלהחבריםללמודמה קורה אצל האחרים, להתייעץ מה נכון לעשות בסיטואציות מסויימות ולהשפיע על הממשלה – עלה והתגבר. וכך קרה, שפעילות הפורום בכ"א מחודשי הקורונה הייתה דומה בהיקפה לשלושה חודשים בשנה רגילה. השיח של החברים בקבוצות הווטצאפ של הפורום היה תכוף, מקצועי וקריטי. מפגשי הזום עם גורמי הממשל, מומחי התוכן והחברים עצמם פתחו צוהר ללמידת עומק והתייעצויותשהיו אי פעם במפגשים הפיזייםשעברו מהעולם. פעילות ההשפעה על הממשלה, בניירות עמדה תכופים ושיח עם גורמי ממשל עשו לא מעט הצלחות. וככל שהתגברה הפעילות – כך הצורך עלה עוד ועוד. לא להיות לבד בצריח הפך להיות קריטי לחברים, לגבש יחד התנהלות נכונה להשאת ערך במצב החדש. המפגש השנתי הזה של הפורום הוא שיא אחד בתוך שרשרת של עשיה שלכם, אתכם ובהובלתכם. עשיה שלובשת את צורת החברים ורצונותיהם. גאווה גדולה לכולנו. אני מאחלת לנו מפגש מרתק ומלמד. בברכה, נגה קינן CFO יו״ר פורום לשבור את הברבור השחור בספטמבר 8-10

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=